Är Homevest en bank?

Homevest är inte en bank, kreditinstitut eller annan sorts långivare.

Homevest är en digital plattform för gränsöverskridande bolån som simplifierar ansökandet och tecknandet av bolån för bostäder utomlands.

Om Homevest