General

Pot face împuterniciri din străinătate pentru accesarea creditului ipotecar?

Este posibil să realizezi o împuternicire în străinătate dacă mergi la Secția Consulară cu actul de identitate valabil.

De asemenea, trebuie să știi datele de identificare ale persoane care urmează să fie împuternicită (nume, prenume, data nașterii, locul nașterii, domiciliul, codul numeric personal, precum și seria, numărul, data eliberării și emintentul buletinului).