Spanska banker prioriterar pålitliga inkomstkällor och stabil sysselsättning då du ansöker om bolån
Spanska banker prioriterar pålitliga inkomstkällor och stabil sysselsättning då du ansöker om bolån

Dokumentchecklista: Hur ansöker jag om bolån i Spanien?

Oavsett om du planerar att gå i pension, investera i ett fritidshus eller flytta till Spanien, är det viktigt att ha all nödvändig information och riktlinjer för en smidig låneansökan. Läs vidare för att upptäcka dokumentchecklistan för svenskar när de ansöker om ett spanskt bolån.

Nicholas Vinberg
Skrivet av Nicholas Vinberg
Publicerad 2023-08-18T12:01:17Z
Last updated at 2023-08-18T12:40:32Z
Lästid 3 minuter

Om du är intresserad av att köpa en fastighet i Spanien är det viktigt att förstå bankens krav och nödvändig dokumentation.

Oavsett om du planerar att gå i pension, investera i ett fritidshus eller flytta till Spanien, är det viktigt att ha all nödvändig information och riktlinjer för en smidig låneansökan.

Fortsätt läsa för att ta reda på vilka dokument som krävs och hur du navigerar i den spanska bolåneprocessen.
 

Är det svårt att få bolån i Spanien?

För att få ett spanskt bolån från Sverige finns det specifika krav som du måste uppfylla. Dessa krav kan variera något beroende på bank och specifika omständigheter, men här är några standardkriterier:

 • Tillsvidareanställning – för sökande som är egenföretagare krävs att du har en gedigen branschbakgrund med minst 2-3 års erfarenhet
 • Minst 6 månader anställd med samma arbetsgivare
 • Minst 2000-2500 EUR månatlig nettoinkomst
 • Skuldsättningskrav, vilket innebär att dina månatliga levnads- och lånekostnader inte får överstiga 40 % av din månatliga nettoinkomst
 • Minst 30% handpenning
 • Stabil kredithistorik

Banker prioriterar pålitliga inkomstkällor och stabil sysselsättning som nyckelfaktorer för att bedöma din förmåga att betala tillbaka bolånet.
 

Vilka dokument krävs för att ansöka om bolån i Spanien?

För att ansöka om bolån i Spanien från Sverige, finns det flera viktiga dokument du måste tillhandahålla. Dessa inkluderar:

1. Nationellt ID eller pass: du måste skicka in ett giltigt pass eller identitetshandling. Om du är spansk medborgare måste du ange ditt spanska DNI.

2. Bevis på inkomst:

 • anställningsavtal
 • lönespecifikationer för de senaste 3 månaderna
 • inkomstdeklaration för de senaste två åren (P60 om du arbetar i Storbritannien)

Du kan behöva lämna företagets bokslut eller andra dokument gällande ditt bolag om du är egenföretagare.

3. Kontoutdrag: du kommer att bli ombedd att uppvisa bankkontoutdrag för att visa din finansiella stabilitet och förmåga att betala tillbaka bolånet. Vanligtvis ber långivare om dina utdrag från de senaste sex månaderna.

4. Kreditupplysning: banker begär kredithistorikrapporter från ditt hemland (UC) för att bedöma din kreditvärdighet.

5. Bevis på huvudsaklig bosättning: om du äger ditt hem måste du tillhandahålla ett köpavtal och kvittot på senaste amorteringen om du fortfarande har skulder på fastigheten. Dessutom kommer bankerna att behöva veta värdet på den bostad du äger och hur mycket skuld som fortfarande är obetald. Ditt hyresavtal krävs om du hyr din bostad.

6. Spanskt personnummer (NIE)

7. Bevis på handpenning: spar- och investeringsutdrag

När du har valt den fastighet du vill köpa kommer bankerna att kräva följande dokument för att bedöma risken och ge dig ett slutgiltigt bindande bud:

 • Dokument från fastighetsregistret i Spanien (Nota Simple) som är mindre än 1 månad gammal: en srapport som innehåller en verifierad beskrivning av fastigheten
 • Reservationskontrakt (Contrato de Arras): när du betalar depositionen för fastigheten får du ett förkontrakt.
 • Värderingsrapport (gjord av en certifierad värderingsman): en officiell rapport skriven av en certifierad värderingsman som innehåller det uppskattade värdet på fastigheten du tänker köpa.

Att göra fastighetsvärderingen är det sista steget innan du kan boka in undertecknandet av köpet och bolånet hos en notarie i Spanien.

Kom ihåg att i vissa situationer kan banker begära ytterligare dokument från fall till fall för att fastställa om en sökande kvalificerar för bolån.
 

Vad är det spanska NIE-numret?

Det spanska NIE-numret (Número de Identificación de Extranjero) är ett identifikationsnummer som tilldelas utlänningar i Spanien. Det är en unik identifieringskod som används för olika ändamål, inklusive att köpa fastigheter.

NIE-numret utfärdas av spanska myndigheter och krävs för svenskar som vill ansöka om ett spanskt bolån.
 

Steg för att få NIE-numret i Spanien

När du bor i Sverige eller någon annanstans utomlands finns det olika sätt att ansöka om NIE-nummer:

 • personligen: antingen i Spanien eller hos ett spanska konsulatet eller ambassaden i Sverige
 • genom att ge en fullmakt till din representant i Spanien

De nödvändiga dokumenten för NIE-ansökan är följande:

 • ex-15 ansökningsformuläret (original och en kopia av det ifyllda och undertecknade).
  • Formuläret bör ange en motivering till NIE-ansökan.
 • ett originaldokument (med en extra kopia) som förklarar anledningen till att ansöka om ett NIE-nummer. Det kan vara ett köpekontrakt för en fastighet eller en bolåneansökan.
 • pass och en fotokopia av ditt pass huvudsidan med ditt namn och foto.

Om NIE begärs via ombud ska även original och kopia av ombudets identitetshandling uppvisas, med fullmakt.

Det är viktigt att notera att NIE vanligtvis utfärdas inom två veckor, men i exceptionella situationer kan det ta längre tid. Handlingen skickas vanligtvis till den sökande via e-post.
 

Vilka dokument behöver en egenföretagare för bolån i Spanien?

När du ansöker om ett spanskt bolån måste sökande som är egenföretagare tillhandahålla både företagsinformation och personlig information:

 • Nationellt ID och NIE
 • Företagets resultaträkningar för de senaste 2 åren
 • Årsbokslut för de senaste 2 åren
 • brev från revisorn (brevet måste ange företagets namn, sektorn där det är verksamt och registeruppgifter, bekräftelse på omsättning och företagsvinst för de senaste två åren tillsammans med lön, utdelningar och bonusar)
 • Bankkontoutdrag för de senaste 6 månaderna
 • Kreditupplysning
 • Årlig skattedeklaration

Utöver de dokument som de flesta banker vanligtvis efterfrågar, kan du måsta påvisa ytterligare information baserat på dina specifika omständigheter och bankens riskkriterier.
 

Finns det ett enkelt sätt att ta bolån i Spanien?

Att ta ett bolån kan vara frustrerande, speciellt om du behöver förbereda och skicka in dokument till varje bank för att jämföra erbjudanden.

Homevest är en digital tjänst som effektiviserar bolåneansökningsprocessen för internationella fastighetsköp.

Plattformen låter dig ladda upp och konsolidera alla nödvändiga dokument för ditt fastighetsköp enkelt och snabbt. Dessa dokument genomgår en verifieringsprocess och om de uppfyller bankers kriterier delas de med bankerna du väljer att få offerter från.

Du kan begära och jämföra bolåneerbjudanden utan krångel och utan att upprepade gånger ladda upp samma dokument för varje bank.

Att ansöka om ett bolån utomlands kan vara utmanande, men med noggrann planering och forskning kan du säkra den finansiering du behöver för att förverkliga din dröm om att köpa hus i Spanien. Läs vidare för att ta del av en steg-för-steg guide när du köper hus i Spanien och ansöker om bolån.

Källor - augusti 2023:

 1. NIE nummer
 2. Nota Simple

Vi rekommenderar att du skaffar professionell eller specialistrådgivning innan du vidtar eller avstår från någon åtgärd baserat på innehållet i den här artikeln. Informationen i denna artikel utgör inte juridisk, skattemässig eller annan professionell rådgivning från Homevest Limited. Tidigare resultat garanterar inte ett liknande resultat. Vi ger inga utfästelser, garantier eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, att innehållet i denna artikel är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

Inga kommentarer
Leave a comment

En plattform för bolån

Homevest är en pan-euroeansk plattform för bolån och bostadsköp. Vi strävar efter att få in bolånen på 2000-talet.

Var vill du köpa?